Duurzaam

Duurzaam

Woonwijk Bloemendal wordt een duurzame wijk waarbij rekening wordt gehouden met de volgende ruimtelijke, sociale en technische elementen:

 

Ruimtelijk

 • De landschappelijke onderlegger is de drager voor de woonwijk Bloemendal;
 • De wijkstructuur en de openbare ruimte zijn de dragers voor de ruimtelijke kwaliteit;
 • Een groene wijk die verbinding legt met de omliggende groengebieden (Oosterbos en Esvelderbeekzone);
 • Beekdalen en ervenstructuur als een streekeigen organisatiekader;
 • Behoud (en eventuele versterking) van natuurwaarden.

 

Sociaal

 • De wijk is divers en biedt plaats aan een zo groot mogelijke doelgroep van bewoners;
 • De wijk verbindt: Bloemendal staat voor ‘samen wonen’;
 • De wijk is een voorbeeld voor gezond en actief wonen;
 • De wijk en de woningen zijn aangenaam en geschikt om lang te wonen (levensloopbestendig);
 • De wijk en alle bebouwing zijn veilig;
 • De wijk kent een verscheidenheid aan voorzieningen die complementair zijn aan de voorzieningen elders in Barneveld.

 

Technisch

 • De wijk is gasloos en (op termijn) energieneutraal;
 • In de wijk is aandacht voor duurzaam circulair materiaalgebruik ook ter ondersteuning van de ambities voor toekomstbestendigheid (flexibiliteit/aanpasbaarheid), gezondheid en samen wonen.