Natuur

Omgeven door natuur

Op dit moment bestaat de toekomstige wijk Bloemendal voornamelijk uit agrarisch gebied: akkerlanden, weilanden en maneges. Op de erfscheiding zijn landschapselementen zoals beukenlanen en houtsingels te vinden. Zowel in het midden en noorden van het projectgebied zijn bosschages aanwezig. De gemeente Barneveld probeert bij het vormgeven van de wijk zoveel als mogelijk rekening te houden met deze natuurwaarden.

Ten noorden van de wijk Bloemendal ligt de bijzondere Esvelderbeekzone. Een aantal jaren geleden werd de rechte Esvelderbeek – in samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe – meanderend aangelegd en werd het gebied ten noorden en ten zuiden van deze nieuwe beekloop opnieuw aangelegd. Het is er nu heerlijk wandelen en fietsen.