Planning

Planning

 

Voordat de eerste woningen in Bloemendal kunnen worden gebouwd, moet er nog veel gebeuren. Hieronder vindt u een globale planning.

 

Wat is er al gebeurd?

Voorjaar 2017       

De gemeenteraad stelde op 22 maart 2017 de kaders van het Masterplan Bloemendal vast. Het plan vormt de basis voor de voorontwerp- en ontwerpbestemmingsplannen.

 

Wat gaat er gebeuren?

2017

Opstellen van het stedenbouwkundig- en verkavelingsplan voor Bloemendal

2018

Vaststelling van de eerste bestemmingsplannen voor Bloemendal

Ontwerp van de woningen

Eind 2019

Bouwrijp maken van Bloemendal

2020

Start bouw