Vragen & Antwoorden

Waar ligt Bloemendal?
De woonwijk Bloemendal wordt ontwikkeld ten noorden van het Oosterbos, het gelijknamige sportpark en de woonwijken De Vaarst en Vliegersveld.
Bloemendal grenst aan de westzijde aan de Nijkerkerweg, aan de noordzijde aan de landschappelijke Esvelderbeekzone en aan de oostzijde aan de Stationsweg.

Hoe groot wordt Bloemendal?
De woonwijk Bloemendal telt – als de wijk helemaal klaar is – zo’n 1.550 woningen.
De wijk wordt in 5 of 6 fasen ontwikkeld.
De hoofdontwikkeling is van west naar oost.

Hoe lang duurt de bouw van Bloemendal?
We verwachten dat de ontwikkeling van Bloemendal zo’n 10 jaar in beslag neemt.

Hoeveel woningen worden in de eerste fase gebouwd?
De eerste fase telt 415 woningen.

Welk type woningen worden in de eerste fase gebouwd?
Het woningbouwprogramma van de eerste fase van de woonwijk Bloemendal is als volgt:

  • 143 goedkope woningen (sociale huur en sociale koop);
  • 131 middeldure woningen
  • 141 dure woningen

Wanneer start de bouw van Bloemendal?
Voordat de eerste woningen kunnen worden gebouwd, wordt de wijk eerst bouwrijp gemaakt. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het aanleggen van bouwwegen en het aanbrengen van rioleringen en nutsvoorzieningen.
Het bouwrijp maken start naar verwachting in de eerste helft van 2019.
Vanaf de tweede helft van 2020 worden de eerste woningen gerealiseerd.

Waar wordt gestart met de bouw van Bloemendal?
De eerste fase van de woonwijk Bloemendal start aan de westzijde van het gebied. Dat heeft alles te maken met de ontsluiting van de woonwijk vanaf de Nijkerkerweg. Door aan de westzijde te beginnen, hoeft het bouwverkeer in principe geen gebruik te maken van de bestaande woonwijken.
Op het kaartje is de ligging van de eerste fase – ten opzichte van de totale wijk – goed te zien.

Hoe wordt de wijk ontsloten?
De belangrijkste ontsluiting van de wijk Bloemendal is via de Nijkerkerweg. Het is de bedoeling dat in de Nijkerkerweg een rotonde wordt aangelegd. Zodoende kan het verkeer optimaal doorstromen.
Naast de hoofdontsluiting via de Nijkerkerweg worden ook andere verbindingen gerealiseerd. Zo wordt vanaf de Wethouder Rebellaan een nieuwe weg naar het noorden aangelegd. Op die manier is het voor bewoners van de bestaande wijken mogelijk om van de voorzieningen in Bloemendal gebruik te kunnen maken. Ook wordt een aantal verbindingen voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) aangelegd. Het is niet de bedoeling dat deze verbindingen voor extra verkeersdruk op de bestaande wijken zorgen. We gaan sluipverkeer tegen. De hoofdontsluiting van de woonwijk Bloemendal is en blijft de Nijkerkerweg.

Welke voorzieningen worden in Bloemendal gerealiseerd?
Op dit moment wordt in ieder geval gedacht aan een supermarkt en een medisch centrum. Daarnaast is er ruimte voor voorzieningen als een snackbar en een kapsalon.

Klopt het dat de woonwijk Bloemendal gasloos wordt?
Ja, dat klopt. In de woonwijk Bloemendal wordt geen gas aangelegd om de woningen te verwarmen. Voor het verwarmen van de woningen wordt in fase 1 gebruik gemaakt van elektriciteit (bijvoorbeeld door middel van warmte- en luchtwarmtepompen). Per deelfase wordt gekeken welke ontwikkelingen dán beschikbaar zijn.

Kan ik mij al inschrijven voor een woning?
We merken dat veel mensen belangstelling hebben voor de woonwijk Bloemendal.
Het is helaas nog niet mogelijk in te schrijven op een woning, omdat de woningen op dit moment nog niet zijn ontworpen. Dat gebeurt de komende periode.
U kunt zich wél aanmelden voor de gratis nieuwsbrief. U wordt op die manier op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe woonwijk Bloemendal. Wij informeren u dan als eerste als meer informatie beschikbaar is over de woningen en de mogelijkheid om uw belangstelling voor een woning in Bloemendal kenbaar te maken.

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de woonwijk Bloemendal?
U kunt zich via de website www.woneninbloemendal.nl aanmelden voor de gratis nieuwsbrief.

Gebruikte cookies Om uw gebruikerservaring te verbeteren maken wij gebruik van cookies. Bekijk onze cookie pagina voor meer informatie of het wijzigen van uw instellingen.

Ik ga akkoord