Woonsfeer 2 - Bloemenvelden (Fase 1)

Woonsfeer Bloemenvelden, dat samen met de woonsfeer Erven Nijkerkerweg wordt ontwikkeld en 414 woningen telt, ligt aan de westzijde van het plangebied en kenmerkt zich door lange waterlijnen en open velden. Dat is terug te zien in langgerekte groene ruimten (de groene velden) met direct daaraan grenzend de groene woonvelden. De woningen staan bijna allemaal aan een groene ruimte of op loopafstand daarvan.

Woonkwaliteiten

De woonkwaliteiten van Bloemenvelden zijn als volgt te omschrijven:

 • Wonen direct aan of zeer nabij groen;

 • Een overzichtelijke opzet waarbij rekening is gehouden met het bestaande landschap;

 • Groene ruimten die uitnodigen voor een ‘ommetje’;

 • Variatie binnen de groenstructuur waardoor sprake is van veel biodiversiteit;

 • Variatie in architectuur;

 • Mix van woningtypen (voor iedere doelgroep zijn ook in deze woonsfeer woningen beschikbaar).

Ontsluiting

Bloemenvelden wordt via de Nijkerkerweg ontsloten. Een hoofdweg – tussen Nijkerkerweg en Energieplein – zorgt voor de hoofdontsluiting. Vanaf deze hoofdweg komen twee zijstraten naar het noorden en twee zijstraten naar het zuiden om de verschillende woonvelden te bereiken.

Vier randen

Bloemenvelden heeft vier randen met ieder hun eigen identiteit:

1. Aan de westzijde ligt de Nijkerkerweg met de Erven Nijkerkerweg, gecombineerd met een brede groenzone. Er komt een half verhard voetpad en er is ruimte voor waterberging. De westelijke woonvelden grenzen aan deze groenzone of aan één van de vijf erven van Erven Nijkerkerweg.

2. De noordzijde is tegelijkertijd de plangrens van Bloemendal. Hier staat een waardevolle volwassen bomenrij die blijft bestaan en wordt aangevuld met nieuwe bomen waardoor er een landschappelijk ‘gordijn’ tussen de woonwijk en het noordelijke agrarische gebied ontstaat.

3. Aan de oostzijde grenst Bloemenvelden aan de belangrijke noord-zuidlijn De Laagte. De woningen kijken uit over een recreatieve groenblauwe zone. Alle woonlocaties hebben een optimale groenbeleving.

4. De zuidrand van Bloemenvelden krijgt een vergelijkbare uitstraling als de noordrand. Want ook hier staan waardevolle volwassen bomen die worden aangevuld met nieuwe bomen. Samen vormen de een landschappelijk gordijn tussen Bloemvelden en de woonsferen Boswonen en Voortuin.

Architectuur

De woningen in Bloemenvelden staan in een sterk groenblauw raamwerk. Daarom wordt in de architectuur gewerkt met natuurlijke tinten die het groenblauwe raamwerk niet overstemmen. De variatie binnen de woonblokken wordt gezocht in de zogenoemde plasticiteit van gevels bijvoorbeeld door middel van:

 • gevelopeningen;

 • verspringingen in de gevels;

 • draaiing van de nokrichting;

 • verspringingen in de gootlijn;

 • accenten op een hoek;

 • afwisseling in gevelmateriaal.

Gebruikte cookies Om uw gebruikerservaring te verbeteren maken wij gebruik van cookies. Bekijk onze cookie pagina voor meer informatie of het wijzigen van uw instellingen.

Ik ga akkoord